Gjør innkjøp på den enkle måten. Vieri inviterte til et 40 minutters webinar 07.03.2023 der vi sammen med Olav Thon Gruppen fortalte hvordan bruk av innkjøpsløsningen Vieri Bestilling har effektivisert innkjøp hos dem. Olav Thon Gruppen utfører i dag alle sine bestillinger gjennom innkjøpsløsningen Vieri Bestilling.