VIERI Katalog

Hvem trenger Vieri Katalog

  • Du som er i et innkjøpssamarbeid og mottar mange og hyppige endringer i kataloger fra flere leverandører.
  • Du som stiller krav til datakvalitet og har behov for å bli varslet om endringer og ønsker oppdateringene summert i en god rapport.
  • Du som aktivt bruker rapportene til samhandling med leverandørene.

Noen gode grunner til å velge VIERI Katalog

EHF-katalog (Peppol)

Motta EHF-kataloger gjennom aksesspunkt. Standardisert kommunikasjons format også utenfor Norges landegrense.

Validering av katalog

Valider kataloger i henhold til dine regler på tvers av leverandører. Automatisk avvisning basert på valideringsregler med rapport til dere og leverandør.

Distribusjon til bestillingsløsning

Distribuer riktige varekataloger til bedriftens innkjøpssystem, både enkeltstående bedrifter eller bedrifter i et konsern/medlemsbedrifter.

« Viken fylkeskommune og tidligere Buskerud Fylkeskommune har benyttet Vieri Katalog siden starten av 2018. Erfaringen med Vieri Katalog er at håndtering og distribusjon av kataloger er enkelt og oversiktlig i løsningen, samtidig som leverandøren har en rask support og er mottakelig for innspill til forbedringer.»

Nina Grenness  |  Rådgiver, eHandel

Anskaffelsesavdelingen, seksjon for fagutvikling og -støtte Viken Fylkeskommune

Vieri Bestilling

Gjør prosessen enklere med Vieri Bestilling

Benytt den mest moderne bestillingsløsningen for dine innkjøp. 

Hei!

La oss ta en prat om hvordan VIERI kan forenkle din hverdag!

Ring eller send en mail, om du ønsker kan vi ta et videomøte hvor vi også kan gi deg en demo på våre løsninger

salg@vieri.no

23 62 88 00

Book en demo