Vieri webinar

Innkjøp i entreprenørbransjen

19.oktober avholdt Vieri og Inventura webinar om innkjøp i entreprenørbransjen.

Temaer som ble tatt opp:

Hvilke utfordringer møter innkjøpsfunksjonen i dag og framover?

Hvordan sikrer bedrifter gode prosesser innen strategiske, taktiske og operasjonelle innkjøp for å oppnå høy grad av etterlevelse?

Hvilke bransjespesifikke utfordringer gjelder innen innkjøpsområdet i entreprenørbransjen med tanke på kategoristyring, sourcing, leverandøroppfølging og system-støtte for bestilling-til-betaling

Hvordan nyttiggjøre seg av transaksjonsdata, og rapporteringen på disse, på en slik måte at man ivaretar høy kvalitet og de beste betingelsene gjennom avtalens levetid?

Ta gjerne kontakt med oss for videre samtale om tema!

Inventura

Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor. Inventura har nærmere 130 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister. Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem

Vieri

Vieri AS er et programvareselskap, lokalisert i Oslo og Stavanger, som tilbyr skytjenester innen innkjøp til betaling. Vieri skal utvikle og levere brukervennlig programvare som støtter elektronisk handel mellom virksomheter. Vi vil fjerne barrierer for at kjøpere og leverandører kan samhandle effektivt gjennom å utnytte åpne formater og standarder. Vieri er nå en av Norges 50 raskest voksende tech-selskaper.

Del artikkel:

Hei!

La oss ta en prat om hvordan VIERI kan forenkle din hverdag!

Ring eller send en mail, om du ønsker kan vi ta et videomøte hvor vi også kan gi deg en demo på våre løsninger

salg@vieri.no

23 62 88 00

Book en demo