VIERI Connect

Aksesspunkt  EHF/Peppol BIS 

En transportformidler av ulike elektroniske (EHF) forretningsdokumenter, fra sender til mottaker.

Vieri Connect som EHF-meldingsformidler

Vieri Connect er en transaksjonsmotor tilgjengelig for våre kunder. Den støtter meldingsformidling i alle type format for alle dokumenttyper for elektronisk handel. Vieri Connect er med andre ord fleksibel i forhold til andre dokumenttyper (faktura, ordre, pakkseddel, katalog og andre meldingstyper). Videre er det støtte for et titalls meldingsformater, herunder PEPPOL-formatene EHF og BIS.

Løsningen understøtter også mapping mellom formater. Dette er en verdsatt funksjonalitet blant våre kunder. Det å kunne mappe spesifikt mot enkeltstående kunder kan gjøres, da Vieri Connect støtter skreddersøm for enkeltstående integrasjoner.

Muligheter i Vieri Connect

 • Det finnes behov for å distribuere andre meldinger slik som elektronisk ordre, pakkseddel eller katalogmeldinger, i tillegg til eFaktura.
 • Det faktureres fra flere systemer.
 • Det er behov for å splitte fakturastrømmen basert på unike regler, eks. varefakturaer skal sendes til ett system, og tjenestefakturaer til et annet.
 • Det finnes felter som skal med på utgående faktura som ikke støttes av ERP-systemet.
 • Det finnes spesifikke kunder som krever fakturaparametere tilsendt som avviker fra normalsituasjonen.
 • Vieri Connect er lønnsomt dersom ditt transaksjonsvolum overstiger 300 fakturaer per måned.

Vi har ferdige integrasjoner og kan hente fakturaer fra ERP- og økonomisystemene:

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Navision
 • Fenistra
 • Agresso
 • Multicase

Vi utvikler også integrasjoner mot andre økonomisystemer mot forespørsel.

EHF 3.0 / BIS 3.0

I samarbeid med DIFI, tilbyr Vieri støtte på siste versjoner av EHF og BIS formatet i Peppol. Dette vil være funksjonalitet som er inkludert i løsningen – helt uten ekstra kostnad.

Har du noen spørsmål til dette, ta kontakt med oss!

Samfinansiert av The European Unions fond Connecting Europe Facility

Funksjonalitet i VIERI Connect

EHF meldinger

Katalog, ordre, ordresvar, faktura.

Peppol BIS

Standard format utenfor Norge.

Integrasjon

Integrasjon med tilhørende systemer.

VIERI Katalog

Gjør prosessen enklere med Vieri Katalog

Et verktøy for deg i innkjøpssamarbeid og deg som mottar mange og hyppige endringer i kataloger fra flere leverandører.