19.oktober avholdt Vieri og Inventura webinar om innkjøp i entreprenørbransjen. Temaer som ble tatt opp: Hvilke utfordringer møter innkjøpsfunksjonen i dag og framover? Hvordan sikrer bedrifter gode prosesser innen strategiske, taktiske og operasjonelle innkjøp for å...